:: cauta

INCDMRRHOME Servicii INCDMRRDespre INCDMRR INCDMRRDirectii de Cercetare Dezvoltare INCDMRRPROIECTE INCDMRREVENIMENTE INCDMRRCONTACT
 
 • Laboratoare

  Analize chimice si structurale; Tehnici si tehnologii geo-miniere; Incercari materiale radioavtive
 • Incercari materiale radioactive

  Studii de securitate radiologică pentru industrii cu materii prime nucleare și nenucleare
 • Proiecte internationale

  Selectarea si caracterizarea siturilor pentru studiile de caz din Romania prin aplicarea DST

INCDMRR Bucuresti

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - (INCDMRR) ICPMRR Bucuresti are ca directii principale de activitate:

 • Cercetari fundamentale oi aplicative în domeniul extrac?iei, procesarii oi purificarii uraniului, radioprotec?iei oi reabilitarii ecologice a mediului afectat de activita?ile specifice domeniului;

 • Studii pentru elaborarea strategiilor de diagnoza oi prognoza în domeniu;

 • Cercetarea aplicativa oi/sau dezvoltarea tehnologica în domeniul valorificarii resurselor minerale;

 • Inginerie oi consultanta (probe, masuratori, solu?ii de reabilitare/ modernizare/ retehnologizare, diagnoza, teste, monitorizari, studii de impact, bilan?uri de mediu, analize de risc radiologic oi securitate nucleara, puneri în func?iune, audituri etc.);

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive ICPMRR Bucuresti, in parteneriat cu agenti economici, alte organizatii de cercetare si universitati ofera expertiza privind stabilitatea structurilor miniere prin analize laborator / in situ / in statii pilot, tehnologii de procesare pentru metale radioactive, pretioase, neferoase si rare, precum si pentru alte resurse minerale.

Scurta prezentare

Prin Hotararea de Guvern Nr. 537/2003 organizatia noastra a devenit institut national de cercetare-dezvoltare, sub denumirea Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive (INCDMRR) – ICPMRR Bucuresti. In anul 2008, INCDMRR Bucuresti a fost reatestat ca institut national de cercetare-dezvoltare, conform HG 551/2007, prin decizia ANCS  nr. 9634 /14.04.2008.

Scopul INCDMRR este dedesfasurare a actvitatilor de cercetare, dezvoltare tehnologica si inginerie in domeniul metalelor si resurselor radioactive, de a participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse in Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare, precum si prin activitati de inginerie si consultanta prntru solutionarea problemelor cu care se confrunta activitatile industriale din domeniul valorificarii si procesarii resurselor uranifere si alte minereuri de metale radioactive, rare si pretioase.

Raport de autoevaluare a Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive (INCDMRR) – ICPMRR Bucuresti, conform H.G. 551/2007, pentru acreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national

Acreditare 2007

INCDMRR_raport autoevaluare_2007_extras

Anexa 4.1 Lucrari otiin?ifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

Anexa 4.2 Brevete de inventie

Anexa 5.1 Lucrari otiin?ifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate fara cota?ie ISI

Anexa 5.2 Lucrari otiin?ifice prezentate la conferin?e interna?ionale cu comitet de program


Certificare 2011

Raport de autoevaluare

Plan dezvoltare institutionala

Echipe de cercetare

Articole cu scor de influenta relativ nenul

Brevete

Alte publicatii

Conferinte ARC


Proiecte si colaborari


Infrastructuri


Personal

Newsletter:
adresa e-mail
Abonare Dezabonare
Stiri
Știri
Anunț raport de mediu depus Valea Vacii -Valea Leucii
Știri
Anunț concurs DIRECTOR GENERAL ICPMRR
Știri
Anunț
Știri
Noutăți
Log-In
Utilizator
Parola
 
 
Home | Servicii | Despre INCDMRR | Laboratoare | Proiecte | Evenimente | Contact | Stiri | Login | RSS | Site Map |

Alege limba:
| English | Romana |
 
  *Termeni si conditii